Vandens gręžinio ir nuotekų sistemos projektavimas

Gręžinio, kaip ir valymo įrenginių, vieta turi būti numatyta detaliojo plano projekte, nes yra reglamentuojami atstumai nuo pastatų, sklypo ribų, taip pat šių abiejų įrenginių.

Gręžiniui yra rengiamas techninis projektas, nes dėl labai kaitaus geologinio pjūvio neįmanoma tiksliai nustatyti gręžinio gylio ir konstrukcijos.

Ketinantys įsirengti gręžinį asmenys kartu su gręžimo įmone užpildo paraišką, kurios formą nustato savivaldybė. Savivaldybės teigiama išvada yra pagrindas gręžinio projektui rengti. Parengtas projektas turi būti suderintas su savivaldybe ir teritoriniu visuomenės sveikatos priežiūros centru.

Suderintas projektas yra leidimas gręžiniui įrengti. Miestuose, jei yra galimybių prisijungti prie miesto tinklų, sprendimą dėl gręžinio įrengimo priima savivaldybė. Priklausomai nuo našumo, vienas gręžinys gali aprūpinti kelis ar keliasdešimt namų. Apgyvendintose teritorijose (miestai, gyvenvietės, kolektyviniai sodai) nerekomenduojama gręžinį įrengti į gruntinio vandens horizontą, kuris neapsaugotas nuo taršos.

Suderintas projektas yra leidimas gręžiniui įrengti. Miestuose, jei yra galimybių prisijungti prie miesto tinklų, sprendimą dėl gręžinio įrengimo priima savivaldybė. Priklausomai nuo našumo, vienas gręžinys gali aprūpinti kelis ar keliolika.

Dokumentai, kurie yra reikalingi projektui parengti:

1
2
3
1
2
3

Prisijungimo sąlygos arba savivaldybės institucijos išduotas raštas

Nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinančius dokumentus

Ne senesnę kaip 2 metų topografinę geodezinę nuotrauką su esamais ir projektuojamais statiniais

Projekto sudėtis

Susisiekite jau dabar!

X